ЗА НАС

                                 

 

АЛ ПЛАСТ ЕООД е един от бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Полученото финансиране по проект № BG16RFOP002-2.073-25938-C01 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ на компанията е на стойност 10 000.00 лева, от които 8500.00 лв. европейско (по линия на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС) и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

 Благодарение на помощта по процедурата се компенсираха  преките щети, причинени от епидемичния взрив от COVID-19, бе подкрепена дейността на дружеството, с надежда  кризата да не се отрази на дългосрочните перспективи за растеж.

В резултат на полученото финансиране АЛ ПЛАСТ ЕООД успя да продължи дейността си след въведеното извънредно положение.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  № BG16RFOP002-2.073-25938

-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Фирма Алпласт е създадена 2005 година в град София с предмет на дейност-внос и търговия с машини и аксесоари за ПВЦ и алуминиева дограма.

В процес на общуване с клиентите, фирмата предлага индивидуален подход и комплексно обслужване дължащи се на индивидуално и партньорско обслужване.

Партньорството задължава да поддържаш дългосрочни отношения основани на максимална надеждност наред с високо качество и иновационни подходи ,а това е  една от главните ни цели.

Ръководството на Алпласт, заедно със своите служители се стреми да направи фирмата различима от много други организации със сродна дейност, като предлага широка гама от собствени продукти-както унифицирани, така и продукти със специфични изисквания по поръчка на клиента.